';

XXXV Dni Praw Człowieka nt. Pluralizm prawniczy i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego – konferencja naukowa