II Forum Młodych Naukowców

14-15 listopada 2018 r. odbędzie się druga edycja Forum Młodych Naukowców pod hasłem 3xI: „Innowacyjność – Interdyscyplinarność – Interaktywność”. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Urząd Marszałkowski Województwa

Share