';

Własność intelektualna w działalności gospodarczej

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Opis
Monografia „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Odbyła się ona w marcu 2017 r. w Lublinie. W oddawanej do rąk Szanownego Czytelnika książce zamieszczono artykuły, których celem jest zilustrowanie problematyki praw na dobrach niematerialnych w działalności przedsiębiorców. Autorzy poruszyli w książce zagadnienia z zakresu prawa prasowego, ochrony danych osobowych, pracowniczych dóbr intelektualnych. Nie zabrakło w niej również kwestii związanych ze statusem prawnym renomy i klienteli, niewolniczym naśladownictwem czy ochroną renomowanych znaków towarowych. Szerokie spektrum przedstawianych problemów dobrze ilustruje widoczną współcześnie potrzebę kompleksowego spojrzenia na własność intelektualną w obrocie handlowym.”

dr A. Niewęgłowski, jeden z redaktorów książki, wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica

 

Patronem merytorycznym monografii Własność intelektualna w działalności gospodarczej jest Stowarzyszenie Pro Scientia Iuridica. Nasze Stowarzyszenie wspierało również konferencję Własność intelektualna w działalności gospodarczej.

 
Info