';

Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Opis
Książka, którą trzymają Państwo w rękach, niewątpliwie zasługiwała na wznowienie. Stanowi jedną z najważniejszych prac z dziedziny prawa autorskiego. Spojrzenie Autorki na zasadę terytorialności praw na dobrach niematerialnych do dziś pozostaje nowatorskie. Ponowne wydanie dzieła było jednak przedsięwzięciem wydawniczym tyleż uzasadnionym i potrzebnym, co najzwyczajniej w świecie – trudnym. W pierwotnej wersji monografia stanowiła sfotografowany maszynopis, dlatego nie mogła zostać po prostu zeskanowana i poddana graficznej „obróbce”. Konieczne było jej przepisanie. Dopiero potem mogliśmy dokonać kolejnych czynności, takich jak redakcja, skład, łamanie czy zaprojektowanie okładek. Autorka zaangażowała się w cały proces wydawniczy, co wpłynęło na jego pomyślne zakończenie. Wszystkie prace redakcyjne wykonały osoby na co dzień współpracujące ze Stowarzyszeniem Naukowym Pro Scientia Iuridica.

Ze wstępu dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego

Aby pobrać książkę, prosimy o kliknięcie w przycisk poniżej

POBIERZ

Info