';

Restitutio in integrum w sądowym postepowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415 i 422 § 1 k.p.c.)

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Opis
Prezentowana książka jest przedrukiem rozprawy doktorskiej profesora Andrzeja Jakubeckiego, zatytułowanej: Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415 i 422 § 1 k.p.c.). Od obrony wspomnianej pracy doktorskiej upłynęło już ponad trzydzieści lat. Należy zauważyć, że praca doktorska, o której mowa, została już wydana nakładem Wydawnictwa UMCS w 1993 r. Publikacja profesora Andrzeja Jakubeckiego (wydana przez UMCS) jest aktualnie niedostępna na pierwotnym rynku książki. Jej obecność na rynku wtórnym, w tym antykwarycznym, oraz bibliotecznym także nie jest duża. Do Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica z różnych stron płynęły jednak sygnały o potrzebie wznowienia książki prof. Jakubeckiego, co zapewniłoby jej większą dostępność.

Ze wstępu dr Mateusza Chrzanowskiego i dr hab. Adriana Niewęgłowskiego

Aby pobrać książkę, prosimy o kliknięcie w przycisk poniżej

POBIERZ

Info