';

Samorząd a prawo do sądu

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Opis
"Na niniejszą publikację składa się dziewięć artykułów, w których autorzy zbadali i przedstawili różne aspekty relacji pomiędzy samorządem i sądami. Widoczne są wyraźnie dwie części pracy. Pierwsza obejmuje artykuły analizujące formy korzystania z prawa do sądu przez jednostki samorządu terytorialnego. Druga prezentuje relacje samorządu zawodowego z sądami w różnych formach instytucjonalnych. Różnorodność analizowanych w publikacji zagadnień prawnych, rozważania teoretyczne, jak i praktyczne, przytoczenie bogatego orzecznictwa (...) poszerzyło zakres badań zarówno nad instytucjami samorządu, jak i nad prawem do sądu."

Ze słowa wstępnego dr. Jacka Sobczaka
Info