';

Samorządy jako formy demokracji uczestniczącej

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Opis
"Prezentowana monografia porusza bardzo aktualne teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z samorządem w Polsce. Podstawą oraz punktem wyjścia dla rozważań autorów są naczelne zasady demokratycznego państwa prawa i ich znaczenie dla różnorodnych form samorządów. Społeczeństwo obywatelskie uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej przede wszystkim poprzez wspólnoty lokalne, a także inne rodzaje samorządu. Można śmiało stwierdzić, że decentralizacja władzy i przekazanie jej samorządom w podstawowym stopniu decyduje o demokracji współczesnego państwa."
 
Ze wstępu dr. Jacka Sobczaka i mgr. Mateusza Chrzanowskiego
Info