';

Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona (reprint)

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Opis
Oddawana do rąk Czytelnika książka jest reprintem monografii, która ukazała się pod tym samym tytułem w 1988 roku nakładem Wydawnictwa UMCS. Praca „Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym” jest pierwszą na ten temat publikacją w polskiej literaturze prawniczej. Zawarte w niej wnioski i przemyślenia wytrzymały próbę czasu, przez co książka wpisała się do kanonów piśmiennictwa z zakresu prawa własności przemysłowej. Potwierdza to fakt, że pozostaje nadal jedną z częściej powoływanych publikacji przez doktrynę i judykaturę. Niewielki, bo liczący zaledwie sto egzemplarzy nakład sprawia jednak, że dzisiaj jest ona praktycznie niedostępna poza obrotem bibliotecznym. To skłoniło wydawcę, Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, do przygotowania, w porozumieniu z Autorem, przedruku w zmienionej szacie graficznej, którą mamy przyjemność niniejszym zaprezentować. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz jest kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką prawa własności przemysłowej zarówno w działalności naukowej, jak i praktycznej. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu (monografii, komentarzy, artykułów naukowych i glos), które ukazały się w Polsce i za granicą. Staże naukowe odbył m.in. w Max-Planck-Institutfürausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht w Monachium. Wykładał we Francji i Niemczech. Jest redaktorem naukowym Prawa własności przemysłowej tom 14A, 14B i 14C Systemu prawa prywatnego, Warszawa 2017.”

Aby pobrać książkę, prosimy o kliknięcie w przycisk poniżej

POBIERZ

Info