';

Prawo autorskie w dobie cyfryzacji

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Opis
Opracowanie Prawo autorskie w dobie cyfryzacji ma na celu przedstawienie nowych problemów, jakie w przypadku eksploatacji utworów niesie rozwój technologiczny. Pewne wyzwania czekają jeszcze na podjęcie przez polskiego ustawodawcę. Wynikają one z konieczności implementacji do naszego porządku prawnego dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym. Te rozwiązania to jednak dopiero, kolokwialnie mówiąc, „melodia przyszłości”. Ich kształtu w tym momencie nie sposób jeszcze przesądzać. Dlatego redaktorzy postanowili powierzyć autorom do przygotowania tematy na bazie obowiązującego w Polsce stanu prawnego.

Ze wstępu mgr. Mateusza Derdaka i dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego

Aby pobrać książkę, prosimy o kliknięcie w przycisk poniżej

POBIERZ

Info