';

Pro Scientia Iuridica

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Opis

"Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica postanowiło wydać niniejszą publikację w związku z potrójnymi obchodami: 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 65-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Te wspaniałe jubileusze skłaniają do pewnych refleksji i wspomnień (...) Książka ta jest świadectwem pamięci, jak również wyrazem wdzięczności w stosunku do Uniwersytetu byłych członków Koła, osób z nim związanych, specjalistów w dziedzinie teorii i praktyki prawa oraz nauk politycznych. Publikacja zawiera dwadzieścia cztery artykuły. W większości złożone teksty są wyrazem indywidualnych zainteresowań badawczych Autorów."

Ze słowa od redaktorów prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak, adw. Piotra Sendeckiego i mgr. Mateusza Chrzanowskiego
Info