Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica powstało z myślą o wspieraniu rozwoju szeroko rozumianych nauk prawnych. W ramach działalności statutowej stowarzyszenie organizuje wkłady i spotkania naukowe, konferencje. Wspiera inicjatywy akademickie, podejmowane przez organizacje studenckie działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Prowadzi również działalność wydawniczą. Członkami stowarzyszenia są byli i obecni pracownicy WPiA UMCS oraz osoby związane z tą uczelnią. Oprócz działalności naukowej, stowarzyszenie wspiera aktywność kulturalną, organizując spotkania z dziennikarzami, prezentacje filmów, wystawy itp. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica współpracuje z innymi organizacjami o podobnym charakterze, wspierając działalność naukową i kulturalną w regionie.