';
FORMULARZ KONTAKTOWY

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

NIP: 7123303954
Nr rachunku: 53 2030 0045 1110 0000 0282 5440

e-mail: poczta.snpsi@prokonto.pl

Kontakt w ważnych sprawach:
tel.: +48 888 083 966