Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zwrotu kosztów. W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji trzeba wypełnić formularz rejestracyjny, który został udostępniony jako jedna z zakładek na stronie konferencji. Liczba miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona. Nie jest wykluczone wydawanie uczestnikom zaświadczeń o udziale w konferencji. Podstawowym warunkiem jest udział w całej konferencji. Zaświadczenia nie będą wystawiane osobom, które brały bierny udział tylko w jednym lub dwóch panelach. Na podstawie informacji uzyskanych dzięki rejestracji organizatorzy będą wysyłali uczestnikom zaproszenia w formie tradycyjnej („papierowej„). Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom potwierdzeń uczestnictwa czy też zarejestrowania się via e-mail. Prosimy oczekiwać na doręczenie zaproszeń, których wysyłka nastąpi pomiędzy 7 a 10 maja br.