Stowarzyszenie jest współorganizatorem konferencji „Znaki towarowe i ich ochrona„.  Jego celem jest m.in. popularyzacja szeroko rozumianych nauk prawnych. Stowarzyszenie, w którego skład wchodzą osoby związane z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS, podejmuje szereg bardzo ważnych inicjatyw. Wśród nich mieści się w szczególności organizacja konferencji naukowych, spotkań z przedstawicielami teorii oraz praktyki nauk prawnych. Stowarzyszenie współpracuje, a także wspiera organizacje działające w podobnych celach. Do jednostek współpracujących ze Stowarzyszeniem należy m.in. Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, a ponadto Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS i Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS. Bardzo istotnym elementem działalności stowarzyszenia jest organizowanie tzw. otwartych wykładów. Wśród nich ważne znaczenie miały cieszące się dużym powodzeniem spotkania z prof. dr hab. Ewą Łętowską, doktorem Adamem Bodnarem – Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Wojciechem Hermelińskim – Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, a ponadto Markiem Ostrowskim, cenionym publicystą czasopisma „Polityka”.

 

Katedra została utworzona na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie na mocy zarządzenia Rektora UMCS z 1993 r. Była to pierwsza w Polsce katedra utworzona w ramach programu Katedr Prawa Europejskiego im. Jean Monnet. Pierwotnie funkcjonowała jako Zakład Prawa Wspólnot Europejskich. Następnie działała pod nazwą Katedry Prawa Wspólnot Europejskich, zaś od 2010 r. funkcjonuje jako Katedra Prawa Unii Europejskiej. Pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry byli: prof. dr hab. Andrzej Wróbel, dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, dr hab. Dawid Miąsik, dr Mariusz Daca, dr Dominika Kiedrowska i  mgr Robert Sagan. Obecnie pracownikami Katedry są: prof. dr hab. Ryszard Skubisz, dr hab. Rafał Poździk, dr Edyta Całka, dr Jarosław Dudzik, dr Michał Mazurek, dr Kinga Wernicka oraz mgr Tomasz Drab. Pracownicy Katedry koncentrują swoje badania na problematyce ochrony własności intelektualnej, zagadnieniach dotyczących źródeł prawa Unii Europejskiej i swobodach rynku wewnętrznego. Chodzi w szczególności o problemy styku prawa własności intelektualnej i prawa UE. Od 1993 r. kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej jest prof. dr hab. Ryszard Skubisz. Dotychczas wypromował 17 prac doktorskich, a ponadto był recenzentem w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora. W 2012 r., w uznaniu osiągnięć dydaktycznych, został odznaczony medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).