prof. dr hab. Ryszard Skubisz – przewodniczący. Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS

dr Adrian Niewęgłowski – zastępca przewodniczącego. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica

dr Edyta Całka Katedra Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS

mgr Tomasz Drab – Katedra Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS

dr Kinga Wernicka – Katedra Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS

mgr Cezary Zapała – doktorant w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami WPiA UMCS