Uczestnictwo jest bezpłatne. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji zwrotu kosztów. W celu zgłoszenia akcesu na konferencję trzeba wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się w jednej z zakładek na stronie konferencji. Liczba miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona. W chwili obecnej istnieje możliwość jedynie biernego uczestnictwa. O możliwości wzięcia udziału decyduje kolejność zgłoszeń (wynikająca z wypełnienia i wysłania formularzy rejestracyjnych). W razie, gdy limit miejsc zostałby wyczerpany organizatorzy poinformują o tym fakcie konkretnych uczestników via e-mail. Nie jest wykluczone wydawanie uczestnikom zaświadczeń o udziale w konferencji. Podstawowym warunkiem jest wystawienia jest udział w całej konferencji. Zaświadczenia nie będą wystawiane osobom, które brały bierny udział tylko w jednym lub dwóch panelach.

W celu przejścia do formularza wystarczy kliknąć TUTAJ. Na podstawie tego formularza przygotujemy dla wszystkich uczestników imienne zaproszenia. Następnie wyślemy je na podany przez Państwa adres. Oprócz tego, dane podane przez uczestników pozwolą nam przygotować identyfikatory, które wręczymy podczas konferencji. Każdy uczestnik konferencji może brać udział we wszystkich panelach konferencyjnych, przerwach kawowych i obiadowych.