I. ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
8.30-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.30

Przywitanie gości przez gospodarzy

II. PANEL PIERWSZY
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
MODERATOR: DR JAROSŁAW DUDZIK
9.30-9.45

Konfiguracje podmiotowe utworów o charakterze naukowym
dr Julia Chlebny, Uniwersytet Łódzki

9.45-10.00

Pojęcie stosownego wynagrodzenia a jego rynkowy charakter
mgr Łukasz Maryniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

10.00-10.15

Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego osobom trzecim na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
dr hab. Grzegorz Kozieł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10.15-10.30

Umowne podstawy wynagradzania twórców utworów naukowych
dr Joanna Szyjewska Bagińska, Uniwersytet Szczeciński

10.30-11.00Dyskusja
11.00-11.20Przerwa kawowa
III. PANEL DRUGI
KOMERCJALIZACJA TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ
MODERATOR: PROF. DR HAB. RYSZARD SKUBISZ
11.20-11.35

Wolność twórczości naukowej wobec gorsetu umów wydawniczych i miraży grantów
Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

11.35-11.50

Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym
dr hab. Wojciech Machała, Uniwersytet Warszawski

11.50-12.05

Podatkowe aspekty wynagradzania pracowników naukowych
mgr Paweł Trojanek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

12.05-12.20

Nowy impuls dla kreatywności - uwagi na tle nowelizacji niemieckiego prawa autorskiego z 20.12.2016 r. w zakresie prawa do wynagrodzenia twórców
dr hab. Beata Giesen, prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki

12.20-12.35

Pierwszeństwo instytucji naukowej do publikacji utworu naukowego pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy
dr Ksenia Kakareko, Uniwersytet Warszawski

12.35-12.50

Cytat w utworze naukowym jako ograniczenie praw autorskich
dr Katarzyna Błeszyńska, Uniwersytet Warszawski

12.50-13.20Dyskusja
13.20-14.00Przerwa obiadowa
IV. PANEL TRZECI
PRAWO DO WYNAGRODZENIA – ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
MODERATOR: MEC. PIOTR SENDECKI
14.00-14.15

Autorskie prawo do wynagrodzenia na tle stosunków majątkowych małżeńskich
dr hab. Grzegorz Tylec, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

14.15-14.30

Wynagradzanie związane z audiowizualnym utworem naukowym
prof. dr hab. Piotr Ślęzak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

14.30-14.45

Dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z chronionych odmian roślin
mgr Cezary Zapała, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14.45-15.00

Wynagrodzenie polskich artystów wykonawców (muzyków) w umowach zawieranych z amerykańskimi producentami
dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. nadzw., Uniwersytet Śląski w Katowicach

15.00-15.15

Wynagrodzenie z tytułu "Public lending right"
dr hab. Jerzy Szczotka, prof. nadzw. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

15.15-15.30

Wynagrodzenie z tytułu korzystania z programu komputerowego jako usługi (Software as a Service)
dr Krzysztof Żok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.30-15.45

O prawnych i finansowych aspektach korzystania z notacji muzycznych
dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Narodowy Instytut Audiowizualny

15.45-16.15Dyskusja
V. ZAKOŃCZENIE
16.15-16.40Podsumowanie i zakończenie konferencji