dr Katarzyna Błeszyńska, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Narodowy Instytut Audiowizualny

dr Julia Chlebny, UŁ

dr hab. Beata Giesen, prof. nadzw., UŁ 

dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. nadzw., UŚl

dr Ksenia Kakareko, UW

dr hab. Grzegorz Kozieł, UMCS

dr hab. Wojciech Machała, UW

mgr Łukasz Maryniak, UŚl

prof. dr hab. Jacek Sobczak, USWPS

dr hab. Jerzy Szczotka, prof. nadzw., UMCS

dr Joanna Szyjewska-Bagińska, USz

prof. dr hab. Piotr Ślęzak, UŚl

mgr Paweł Trojanek, USWPS

dr hab. Grzegorz Tylec, KUL

mgr Cezary Zapała, UMCS

dr Krzysztof Żok, UAM