dr Adrian Niewęgłowski – przewodniczący

mgr Mateusz Chrzanowski 

mgr Cezary Zapała

Iwona Nowak

Dominika Sikora